Als resultaat van dit overleg is er een renovatieplan opgesteld dat moet leiden tot een toekomstvast gebouw met een toekomstvaste exploitatie.

De volgende zaken worden aangepakt:.

Zonnepanelen:

Maatschappij breed wordt steeds meer gesproken over milieuvriendelijke energie. De overheid verstrekt subsidies aan particulieren en bedrijven om zonnepanelen te plaatsen. Voor ons pand ligt al langer een offerte(fa. New Energy Systems) op de plank. We zijn nu in een stadium aangekomen, dat we willen gaan realiseren.

Met het aanbrengen van zonnepanelen kunnen we de energielasten omlaag brengen en op termijn wellicht iets gaan verdienen.

Bovenverdieping:

Vanwege de warmte-isolatie en geluidsisolatie worden de ramen vervangen door gelaagd dubbel glas.De akoestiek op de bovenverdieping was slecht om te repeteren voor de harmonie.  Daarnaast is de bovenverdieping slecht warm te krijgen, waardoor verenigingen niet behaaglijk repeteren.

Deze renovatie zal ook betekenen dat de exploitant de bovenverdieping kan verhuren voor feestjes en partijen. Er wordt gezorgd voor aan- en afvoer van water tbv een verrijdbare tapinstallatie. De tapinstallatie kan na het feestje/partij in een van de ruimtes aan de zijkant worden opgeborgen, zodat de verenigingen geen gebrek aan ruimte gaan krijgen.

Toiletgroepen:

De toiletgroepen worden in orde gemaakt te worden.  Dit mede ook gelet op het renoveren van de keuken en de motivatie die daar aan ten grondslag ligt.

Keuken:

De keuken wordt in de zomermaanden gerenoveerd en voorzien van nieuw interieur met als doelstelling dat de exploitant zijn horeca activiteiten uit kan breiden.

Kleedruimte:

De kleedruimte op de buhne is inmiddels gereed. Er zijn nu prima voorzieningen voor artiesten en groepen die gebruik maken van het podium in Heidsjer Tref.

 

Een laatste project wat aandacht vraagt is het representatiever maken van de ingang. Voorlopig staat dit project op de laatste plaats omdat de prioriteit van verenigingen en exploitant bij de eerdere projecten ligt.