In ons laatste bericht heeft u kunnen lezen dat er per 01-01-2020 een nieuwe gastheer in Heidsjer Tref actief zou zijn. In de periode vanaf begin november tot 1 januari zou overdracht van Ivo Essers naar hem plaats vinden.

Het spijt ons u te moeten laten weten dat we de samenwerking met deze nieuwe gastheer om diverse redenen per 14-12-2019 hebben moeten beëindigen.  Het bestuur is inmiddels in gesprek met een nieuwe zeer serieuze kandidaat voor de exploitatie. 

Omdat een startdatum per 01-01-2020 voor deze kandidaat niet reëel is, heeft Ivo Essers aangeboden, zo lang als nodig, de exploitatie voort zetten zodat ook de activiteiten begin 2020, waaronder de nieuwjaarsreceptie gewoon door kunnen gaan.

Dat laatste betekent uiteraard ook dat de consumptiepenningen van Ivo ook na 01-01-2020 gelding zijn.

Het bestuur hoopt jullie allemaal te kunnen ontmoeten om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Namens het bestuur,