Eindelijk is het zover. Na 3 maanden van hard werken om de boel op te knappen isde Heidsjer Tref weer in oude glorie hersteld.

Wij, de stichting van het verenigingsgebouw en de nieuwe exploitant, nodigen u van harte uit om de start van de nieuwe Heidsjer Tref met ons te voeren.

LOSSE VUUR DE NEUJE AAVANK TSESAME MAACHE MIT JOW VRUNG EN SJPAS!

Indien u niet via een vereniging wordt aangemeld, gelieve uw aanmelding te versturen naar info.heidsjer@gmail.com