Tot de vaste kern van gebruikers van het Heidsjer Trefpunt behoren het Dameskoor St. Martinus, het Kerkelijk Zangkoor St. Rochus, de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, Harmonie Ste Marie en de Crombacher muziekkanten uit de Gracht en het Mannenkoor David. Deze verenigingen houden er wekelijks hun repetitie.

Ook de Stichting Impuls, welzijnswerk voor ouderen in Spekholzerheide en de Gracht, heeft haar eigen plek in het gebouw en ontplooit er reeds vele jaren tal van activiteiten voor haar leden. Het jaarlijks terugkerende Ziekentridium in het voorjaar is voor vele zieke en minder vitale inwoners van Spekholzerheide een welkome afwisseling

In de loop der tijd hebben daarmee grote en kleine verenigingen en groepen van uiteenlopende aard en samenstelling hun vaste plek het verenigingsgebouw verworden.

Gebruikers

Kerkkoor St.Rochus
Dameskoor St. Martinus
Dameskoor Kaalheide
FCKW
Prinseroad VVKW
Carnavalsvereniging Ummer Sjroep

contact

Adres

Patronaatstraat 19,
6466 HR Kerkrade

Telefoon

+31 6 54 66 15 06

Agenda

Dameskoor Kaalheide op 02/07/2020 om 19:30
Dameskoor St. Martinus op 02/07/2020 om 19:30
Repetitie St. caecilia op 05/07/2020 om 10:00 - 13:00
Repetitie Ste Marie op 05/07/2020 om 10:00 - 13:00
Crombacher muziekanten op 06/07/2020 om 20:00 - 22:00